Main      Site Guide    

More Early Years

Hall of Fame


The following people have all solved More Early Years:

Name        Moves        Bonus Games        Museums        Voltar Score        Date
cwmxii 5300 7 5 1095 Mon, Mar 23, 2020, at 10:06:26
scienceball 6565 8 6 1095 Sat, Aug 24, 2019, at 04:52:44
cwmxii 7634 8 6 1095 Fri, Feb 15, 2019, at 01:52:52
vreb 6276 8 6 1095 Wed, Jan 9, 2019, at 08:52:37
sessie 5843 8 6 1095 Mon, Jul 2, 2018, at 15:28:43
beavinator 4195 8 6 1095 Wed, Dec 28, 2016, at 01:12:27
daphne234 7771 8 6 1095 Sat, Apr 25, 2015, at 23:23:27
sessie 5651 8 6 1095 Sun, Jan 5, 2014, at 21:09:14
omfg 8688 0 4 1095 Mon, May 20, 2013, at 11:51:55
dlsizemore 5082 8 6 1095 Mon, Oct 29, 2012, at 18:49:15
jennyjellybean 4049 8 5 1095 Tue, Aug 21, 2012, at 17:04:43
beavinator 937 0 4 770 Thu, Apr 5, 2012, at 02:43:12
beavinator 4953 8 6 1095 Wed, Apr 4, 2012, at 03:29:51
wandersoul 4725 8 6 1095 Sun, Jun 5, 2011, at 10:53:16
never 6393 8 5 1095 Wed, Jun 1, 2011, at 21:51:06
seabright 4542 8 6 1005 Mon, Jan 3, 2011, at 19:36:54
loiathal 4288 8 6 1095 Thu, Jul 29, 2010, at 17:07:34
avalanche 5681 8 6 905 Sat, May 15, 2010, at 23:07:29
jericho 4306 8 6 1095 Sat, Jan 2, 2010, at 20:26:06
starfish42 5209 8 6 1095 Wed, Nov 18, 2009, at 02:42:18
parlagi 5348 8 6 1095 Mon, Oct 12, 2009, at 02:47:27
aduric 4750 8 5 1095 Mon, May 11, 2009, at 10:55:24
tinkerwrks 6942 8 5 1095 Tue, Apr 14, 2009, at 20:30:44
cdgthug 5458 8 6 1095 Tue, Dec 16, 2008, at 00:33:03
rynok 7595 8 6 1095 Tue, Aug 19, 2008, at 20:35:59
xb4000 5220 8 6 1095 Sun, Aug 3, 2008, at 22:43:13
kman52000 6820 5 5 1095 Mon, Jul 21, 2008, at 16:27:45
gharlane 7753 8 6 1095 Mon, Jul 7, 2008, at 02:01:24
lifeforce 4062 8 6 1095 Wed, Jun 25, 2008, at 04:39:49
jaimeblack 6826 8 6 1095 Fri, May 30, 2008, at 23:01:39
theoman 5352 8 6 1095 Thu, May 1, 2008, at 02:49:20
aolfreak123 8578 8 5 1095 Thu, Apr 10, 2008, at 11:29:45
elfred 7100 8 6 1095 Thu, Apr 10, 2008, at 08:00:03
skydragonwings 5668 8 6 1095 Wed, Apr 2, 2008, at 17:51:46
book_lover 6445 8 6 1095 Tue, Mar 25, 2008, at 17:36:38
luckywizard 9447 8 6 1095 Tue, Mar 25, 2008, at 01:03:00
jacke 7138 8 6 1095 Tue, Mar 25, 2008, at 00:40:10
reverended 4825 8 6 1095 Sun, Jan 20, 2008, at 22:56:27
slashtacular 5989 8 6 1095 Tue, Jan 8, 2008, at 21:54:25
iamatree 8689 8 5 1095 Sat, Dec 29, 2007, at 20:44:31
keltik 1653 8 6 1070 Mon, Dec 24, 2007, at 02:40:40
keltik 3060 8 6 1095 Mon, Dec 24, 2007, at 01:12:04
blalien 7360 8 6 1095 Fri, Dec 7, 2007, at 20:59:37
beavinator 6052 8 6 1095 Fri, Dec 7, 2007, at 02:19:54
omega 6034 8 6 1095 Fri, Nov 30, 2007, at 16:32:16
gmholland 4847 8 5 1095 Fri, Nov 16, 2007, at 06:40:12
linthar 6596 8 6 1095 Tue, Nov 13, 2007, at 10:51:05
ryacam 7980 8 6 1095 Mon, Nov 12, 2007, at 17:48:18
keltik 6630 8 6 1095 Mon, Nov 12, 2007, at 11:15:46
whitehelm 5091 8 6 1095 Mon, Nov 12, 2007, at 00:29:32
jericho 1930 8 6 1095 Fri, Nov 9, 2007, at 23:59:32
madena 7824 8 6 1095 Wed, Nov 7, 2007, at 15:39:11
girlnextdoor 5392 8 6 1095 Wed, Nov 7, 2007, at 13:37:29
lancelot 3219 0 4 1095 Tue, Nov 6, 2007, at 22:48:27
kalimeris 6631 8 6 1070 Tue, Nov 6, 2007, at 19:35:57
macrinus7 8446 8 6 1035 Tue, Nov 6, 2007, at 00:39:57
lancelot 10082 8 5 1095 Fri, Nov 2, 2007, at 23:26:14
never 5850 8 6 1035 Fri, Nov 2, 2007, at 21:49:45
achan813 6317 8 6 1095 Fri, Nov 2, 2007, at 00:36:17
cd4 5119 8 6 1095 Wed, Oct 31, 2007, at 08:40:23
motas 5701 8 5 1095 Mon, Oct 29, 2007, at 17:49:40
ithesu 5127 8 5 1095 Sun, Oct 28, 2007, at 18:57:19
ekaterin 4734 8 5 1095 Sun, Oct 28, 2007, at 16:19:01
cdadams 4628 8 6 1095 Sun, Oct 28, 2007, at 14:57:47
lotrrules101 4244 8 5 1095 Sat, Oct 27, 2007, at 23:25:50
tho36356 7907 8 5 1095 Sat, Oct 27, 2007, at 19:15:50
jericho 6912 8 6 1095 Fri, Oct 26, 2007, at 20:04:13
lifeforce 5019 8 5 1095 Fri, Oct 26, 2007, at 06:44:14
sarahwatz 4032 8 5 1095 Fri, Oct 26, 2007, at 03:17:13
ayako 5853 8 6 1095 Wed, Oct 24, 2007, at 23:05:36
yoshi348 6169 8 5 1095 Wed, Oct 24, 2007, at 06:48:35
iwpg 6629 8 6 1095 Tue, Oct 23, 2007, at 18:34:01
sam 2577 8 6 1095 Mon, Oct 22, 2007, at 21:19:10


Back to the Adventure Games Live home page.